در صورت هر گونه مشکل با شماره های واحد پشتیبانی یا از طریق پشتیبانی ما ما در ارتباط باشید

پاورپوينت دانشگاه تهران- اثر كود كبالت روي رشد، عملكرد و وضعيت عناصر غذايي گياهان لوبيا فابا (24 اسلايد)

پاورپوينت دانشگاه تهران- اثر كود كبالت روي رشد، عملكرد و وضعيت عناصر غذايي گياهان لوبيا فابا (24 اسلايد) پاورپوينت دانشگاه تهران- اثر كود كبالت روي رشد، عملكرد و وضعيت عناصر  غذايي گياهان لوبيا فابا  (24 اسلايد) لوبیای فابا یک لگوم زمستانی مهم در مصر می باشد که به عنوان پروتئین گیاهی استفاده می شود. قیمت این فایل 3000تومان می باشد

خرید آنلاین

پاورپوينت دانشگاه تهران- اثر كود كبالت روي رشد، عملكرد و وضعيت عناصر غذايي گياهان لوبيا فابا (24 اسلايد)  

پاورپوینت دانشگاه تهران- اثر كود كبالت روی رشد، عملكرد و وضعیت عناصر غذایی گیاهان لوبیا فابا (24 اسلاید)


لوبیای فابا یک لگوم زمستانی مهم در مصر می باشد که

ادامه مطلب  

پاورپوينت دانشگاه تهران- تاثیر متفاوت تیمار ریشه ای و برگی مس در سویا بر روی و فعالیت فتوسنتزی جذب آهن و (15 اسلايد)  

پاورپوینت دانشگاه تهران- تاثیر متفاوت تیمار ریشه ای و برگی مس در سویا بر روی و فعالیت فتوسنتزی جذب آهن و (15 اسلاید)


  معمولا گیاهان عناصر غذایی را از خاک

ادامه مطلب  

پاورپوينت دانشگاه تهران- بررسی تاثیر سطح روی بر مقدار فسفر و روی در کشت شنی سویا (14 اسلايد)  

پاورپوینت دانشگاه تهران- بررسی تاثیر سطح روی بر مقدار فسفر و روی در کشت شنی سویا (14 اسلاید)


افزایش فسفر  بر متابولیسم روی در گیاهان مختلف تاثیر می گذارد&

ادامه مطلب  

پاورپوينت دانشگاه تهران- انتقال و تجمع کادمیم در دانه های در حال رشد جو (31 اسلايد)  

پاورپوینت دانشگاه تهران- انتقال و تجمع کادمیم در دانه های در حال رشد جو (31 اسلاید)


•کادمیم به طور پتانسیل برای گیاهان و حیوانات سمی است و وظایف بیولوژیک

ادامه مطلب  

پاورپوينت دانشگاه تهران-اثر متقابل شوری و تنش کادمیوم در گیاه جو (23 اسلايد)  

پاورپوینت دانشگاه تهران-اثر متقابل شوری و تنش کادمیوم در گیاه جو (23 اسلاید)


   شوری زیاد و آلودگی کادمیم منجر به افت شدید سلامت و توان تولیدی گیاهان ز

ادامه مطلب  

پاورپوینت دانشگاه تهران-سیدروفورها (27 اسلاید)  

پاورپوینت دانشگاه تهران-سیدروفورها (27 اسلاید)


•آهن یکی از عناصر غذایی ضروری و کم مصرف گیاهان به شمار می رود. وجود این عنصر در ساختمان آنزیم هایی چون کاتا

ادامه مطلب  

پاورپوينت دانشگاه تهران- اثر سطوح مختلف اسید هومیک روی مواد غذایی،ریشه گیاه و خصوصیات خاک تحت شرایط شوری (22 اسلايد)  

پاورپوینت دانشگاه تهران- اثر سطوح مختلف اسید هومیک روی مواد غذایی،ریشه گیاه و خصوصیات خاک تحت شرایط شوری (22 اسلاید)


بخش آلی خاک یکی از مهم ترین بخش های خاک

ادامه مطلب  

پاورپوینت دانشگاه تهران-اثر گیاهان در کاهش آلودگی خاک با عناصر سمی و زیست فراهمی عناصر در محیط ریشه (43 اسلاید)  

پاورپوینت دانشگاه تهران-اثر گیاهان در کاهش آلودگی خاک با عناصر سمی و زیست فراهمی عناصر در محیط ریشه (43 اسلاید)


در بسیاری از جوامع صنعتی آلودگی فلزات سنگین

ادامه مطلب  

پاورپوينت دانشگاه تهران- تأثیرانواع مالچ ها در کاهش فرسایش (20 اسلايد)  

پاورپوینت دانشگاه تهران- تأثیرانواع مالچ ها در کاهش فرسایش (20 اسلاید)


به طور کلی هدف از کاربرد مالچ در فعالیت تثبیت ماسه های روان، افزایش پایداری سطح خاک

ادامه مطلب  

پاورپوينت دانشگاه تهران- اثرات کود مس بر پراکنش و انتقال عمودی مس در خاک (19 اسلايد)  

پاورپوینت دانشگاه تهران- اثرات کود مس بر پراکنش و انتقال عمودی مس در خاک (19 اسلاید)


در دو دهه ی اخیر کشاورزان مقدار زیادی کود مس استفاده کردند که باعث افزا

ادامه مطلب  

صفحات ادامه نتايج:  1